ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

«Ψηφιακή κάρτα αθλητή» εξήγγειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης - Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022.

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

Ασφάλιση και ΑΠΔ για αθλητές/τριες σωματείων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων για τον κίνδυνο ατυχήματος, στον e-ΕΦΚΑ.

 

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

30/06/2022 ημερομηνία σταθμός για τα αθλητικά σωματεία με βάση το νέο αθλητικό νόμο άρθρο 53, ν. 4809/2021 - Τι πρέπει να κάνουν τα αθλητικά σωματεία μέχρι αυτή την ημερομηνία;

 

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

Επειδή αρκετά σωματεία έχουν αναστείλει τις δραστηριότητές τους ιδίως για μη αγωνιστικά τμήματα και ακαδημίες ενώ τα περισσότερα σωματεία που παραμένουν ανοιχτά, υπολειτουργούν με μειωμένη προσέλευση αθλητών είτε λόγω νόσησης, είτε λόγω καραντίνας, είτε λόγω άλλων παραμέτρων επανέρχονται οι αναστολές ως ακολούθως:

 

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

Αθλητικά σωματεία και φορολογική αντιμετώπιση - Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία;

 

Γράφει ο Παναγιώτης Ράγγος (Λογιστής Φοροτεχνικός Α' Τάξης - Οικονομολόγος)

agonistikos

Άρθρο 1.Έννοια - Σκοπός
Αθλητικό σωματείο είναι η κατά τις διατάξεις του άρθρου 78 και επόμενα του Αστικού Κώδικα ένωση φυσικών προσώπων που έχει ως κύριο σκοπό τη συστηματική καλλιέργεια και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων των αθλητών της για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.