Η Εποχή του S.a.S έφθασε!!!

S.a.S σημαίνει: ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας στις Αθλητικές Ακαδημίες, για την απόκτηση ενός βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η πελατοκεντρική στρατηγική, αποτελεί μία ευρύτερη φιλοσοφία δημιουργίας, διατήρησης και βελτίωσης των πελατειακών σχέσεων, με απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη μακροχρόνια οικονομική βιωσιμότητα.

Η παροχή ποιοτικών κεντρικών και συνοδευτικών υπηρεσιών, ως σημείο κλειδί για την αύξηση της ικανοποίησης, αποτελεί κρίσιμο στόχο της πελατοκεντρικής στρατηγικής και των ενεργειών διατήρησης και διεύρυνσης της πελατειακής βάσης.

H ακαδημία για ένα παιδί, είναι ένα δεύτερο σχολείο, είναι ένα μέρος που θα βοηθήσει στην ανάπλαση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς του.

Η OsB, μέσω του project S.a.S, παρέχει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε Αθλητικές Ακαδημίες μέσω των συνεργαζόμενων με αυτήν ειδικών συμβούλων / εμπειρογνωμόνων που καλύπτουν περιοχές υψηλής εξειδίκευσης, είναι σε θέση να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους πελάτες της παρέχοντάς τους αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας συμβουλευτικές υπηρεσίες που δημιουργούν αποτέλεσμα με σημαντική προστιθέμενη αξία, χρησιμοποιώντας πάντα μια καινοτόμο τεχνολογική προσέγγιση.

 

Οι Κύριες Αξίες μας είναι: η υπευθυνότητα, η δέσμευση, η διαφοροποίηση, η ενδυνάμωση, η καινοτομία, η ακεραιότητα, η αυτενέργεια και η ασφάλεια.

Η Σωστή Ενέργεια στην Σωστή Στιγμή = ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Παναγιώτης Δουγιέκος
General Manager S.A.S.

Βασίλης Μπαλτάς
Αγωνιστικός-Τεχνικός Διευθυντής