Η επιτυχής συνεργασία είναι πρωταρχικής σημασίας για εμάς και επενδύουμε στη δική σας βοήθεια με τακτικές ανατροφοδοτήσεις και υποδείξεις τυχόν ανησυχιών, με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων των νέων προκλήσεων σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Χωρίς εγωισμό, με ηρεμία και συνέπεια, ενισχύοντας τη σκέψη και τη συνεργασία προχωράμε ενωμένοι σε μία νέα εποχή, υλοποιώντας καινοτόμες αλλαγές στην πράξη και όχι μόνο στη θεωρία, όπως έχουμε συνηθίσει να ακούμε γύρω μας.


ΑΘΛΗΤΙΚΟ MANAGMENT - ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ – ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ - ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT

 • Η Αποστολή μας, η Φιλοσοφία υποδομών, όραμα
 • Μεθοδολογική προσέγγιση (Προπονητικό πλάνο ανάλογα με την Ηλικία)
 • Διαμόρφωση Οργανογράμματος - Εσωτερικός κανονισμός - Ανάθεση ρόλων και αρμοδιοτήτων
 • Παρακολούθηση των Οικονομικών Δραστηριοτήτων της Ακαδημίας
 • Προτάσεις, για εξέλιξη της Ακαδημίας μέσω της τεχνολογίας
 • Αξιολόγηση Αθλητών
 • Διαμόρφωση και διαρκής αξιολόγηση όλου του αθλητικού τμήματος (προπονητικού team, ιατρικού team)
 • Οργάνωση του τμήματος ανίχνευσης ταλέντων
 • Εκπαίδευση- συνεχιζόμενη επιμόρφωση
 • Εστιασμένα ερωτηματολόγια για Αθλητές-Γονείς-Προσωπικό-Συνεργατών
 • Συνεχής Έλεγχος & Παρακολούθηση

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 • ISO 9001:2015 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και ISO πιστοποίηση Αθλητικών εγκαταστάσεων.
 • GDPR και Αθλητισμός (Άμεση υιοθέτηση του κανονισμού Διαφάνεια και Προσωπικά Δεδομένα).

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

 • Τομέας Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης-Αναπτυξιακών προγραμμάτων.
 • Σχεδιασμός ΕΣΠΑ και Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027.
 • Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, Φορολογικός Σχεδιασμός.
 • Ανάλυση επικινδυνότητας και σχεδιασμός Risk Assessment.


ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 • Νομικές και Συμβολαιογραφικές Υπηρεσίες σε διεθνή επίπεδο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 • Πλήρης Ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (Αθλητικό προϊόν)
 • Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ

 • Players’ Agent and Scouters

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου marketing, με στόχο την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

 • Υλοποίηση ενός Προγράμματος Αθλητικού Μάρκετινγκ.
 • Αθλητική στρατηγική, Marketing/Διαφήμιση – Marketing/Επικοινωνία
 • Newsletters, δελτία τύπου, email marketing
 • Social Marketing
 • Προϊόντα οπτικής επικοινωνίας
 • Αθλητικές Δημόσιες Σχέσεις
 • Χορηγίες - ΧΟΡΗΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SPENDIN-WIN

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 • Εκπαίδευση & Προγραμματισμός Προπόνησης
 • Αθλητική Διατροφή
 • Επίκαιρα θέματα στον αθλητισμό
 • Αθλητικοί τραυματισμοί
 • Ηθική και αξίες στον αθλητισμό
 • Ανάλυση αθλητικών επιδόσεων
 • Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων (Εσωτερικού και Διεθνή)
 • Διεθνείς δεσμοί και ευκαιρίες συνεργασίας με Ακαδημίες του Εξωτερικού
 • Αθλητική Ανάπτυξη
 • Συνεργασία με Κολλέγια (εκπαίδευση ή περαιτέρω σπουδές)
 • Διαλέξεις από κορυφαίους εμπειρογνώμονες του κλάδου

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ

 • Διεθνείς δεσμοί και ευκαιρίες συνεργασίας με Ακαδημίες του Εξωτερικού και ανταλλαγής εμπειρογνωμοσύνης
 • Συμμετοχή σε Διεθνή Τουρνουά
 • Συμμετοχή σε cub ομάδων εξωτερικού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

 • Web Development & IoT (Internet of things)
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας Web Academy
 • System Intergration – Υπηρεσίες Πληροφορικής - Total Solutions
 • ACCESS-19, Πρόσβαση στο χώρο της προπόνησης με QR
 • Ηλεκτρονικές εγγραφές
 • Acadimia Cloud Messaging (ACM), μεταξύ ακαδημίας αθλητών και γονέων
 • Κατασκευή/Ανάπτυξη Ιστοσελίδας, ηλεκτρονικού καταστήματος,
 • σύστημα κρατήσεων γηπέδων, σύστημα κρατήσεων προπονήσεων,
 • ανάπτυξη ηλεκτρονικού περιοδικού, Συνδρομητικής εφημερίδας

ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ- KNOW-HOW και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Μέθοδος Προπόνησης B & B training (Bright and Brain) μέσω οπτικού ερεθίσματος
 • Δημιουργούμε έξυπνες καινοτόμες λύσεις για χρήσιμα προπονητικά εργαλεία (Interaction), • ερέθισμα • αντίληψη • αντίδραση
 • Ασκησιολόγια με καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα
 • Δυνατότητα μετρήσεων με τα προϊόντα κάθε στιγμή στην προπόνηση
 • Μετρήσεις (2-3) το χρόνο από τα στελέχη της S.A.S
 • Δυνατότητα αξιολόγησης σε συνεργαζόμενες ομάδες
 • Ετήσιο πλάνο για προγραμματισμό προπόνησης
 • Υποστήριξη-εκπαίδευση προσωπικού

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Επενδύουμε στη νέα τεχνολογία στοχεύοντας στο μέλλον
 • Καινοτόμα Προπονητικά Προϊόντα
 • Ασκησιολόγια με καινοτόμα τεχνολογικά προϊόντα
 • Επαγγελματικός εξοπλισμός – αξεσουάρ – όργανα.
 • Είδη ένδυσης – στολές ακαδημιών.
 • Ιατρικός Εξοπλισμός

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Αναπτύσσουμε Web Platform @cademy ολοκληρωμένης λύσης για τον Αθλητισμό.


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

 • Εκπαίδευση και καθοδήγηση στους τομείς της παιδικής ψυχολογίας, της διατροφής, της παιδιατρικής και της φυσιοθεραπείας

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αξιόπιστοι στρατηγικοί συνεργάτες: Συνεργαζόμαστε με τις πλέον αξιόπιστες, αναγνωρίσιμες και καινοτόμες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες.

 • Αθλητικός τουρισμός
 • Travelling και Πολιτιστικές Δράσεις
 • Αθλητική Ένδυση-Υπόδηση
 • Ιατρική κάλυψη - Απινιδωτές
 • Διατροφική κάλυψη
 • Ψυχολογική υποστήριξη
 • Νευροανάδραση και παιδιά
 • Συνεργασία με κολέγια

Σύνδεση με την κοινωνία
Συμμετοχή σε αναπτυξιακές, οικονομικές, κοινωνικές, και πολιτιστικού τύπου στοχευμένες δράσεις της πόλης και της ευρύτερης κοινότητας.


  osb sas logo landscape